Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
(THE IMPACT OF INCOME INEQUALITY ON ECONOMIC GROWTH UNDER STRUCTURAL BREAKS IN TURKEY )

Yazar : Nurullah ALTINTAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 51
Sayfa : 305-315
93    81


Özet
Gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme iktisat literatüründe tartışılan iki önemli konudur. Bu çalışmada gelir eşitsizliğinin ekonomik büyümeye olan etkisi 1987-2018 döneminde Türkiye ekonomisi için analiz edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda değişkenler arasındaki ilişkiler yapısal kırılmalı ARDL sınır testi kullanılarak araştırılmaktadır. Ayrıca, gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik testi ile belirlenmektedir. ARDL sınır testi sonuçlarına göre sonuçlarına göre gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme arasında anlamlı eşbütünleşme vardır. Uzun dönemde gelir eşitsizliği ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Ayrıca modelde yer alan 2001 ve 2008 yıllarına ait kukla değişkenlerinin de ekonomik büyümeyi negatif etkilediği görülmektedir. Nedensellik testi sonucuna göre ise hem kısa dönemde hem de uzun dönemde gelir eşitsizliğinden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi vardır. Gelir eşitsizliğinin azaltılmasına dönük politikaların uzun dönemde ekonomik büyüme performansını olumlu biçimde etkilemesi söz konusudur. Son olarak, çalışmada Türkiye ekonomisi ile ilgili iktisadi çıkarımlar yapılarak, geleceğe yönelik politika önerilerine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Gelir Eşitsizliği, Ekonomik Kriz, Yapısal Kırılma, ARDL Sınır Testi

Abstract
Income inequality and economic growth are two important issues, which are discussed in the economic literature. In this study, the effect of income inequality on economic growth in the 1987-2018 period are analyzed for Turkey's economy. For this purpose, the relationships between variables are investigated using ARDL boundary test with structural break. In addition, causality relationships between income inequality and economic growth are determined by the Granger Causality test based on the Error Correction Model. According to the results of the ARDL bounds test results are significant cointegration between income inequality and economic growth. Income inequality negatively affects economic growth in the long run. In addition, it is seen that the dummy variables of 2001 and 2008 in the model negatively affect economic growth. According to the causality test result, there is a causality relationship from income inequality to economic growth, both in the short run and the long run. Policies aimed at reducing income inequality have a positive impact on economic growth performance in the long run. Finally, the economic implications made about Turkey's economy is also included in the study to future policy recommendations.

Keywords
Economic Growth, Income Inequality, Economic Crisis, Structural Break, ARDL Bounds Test

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri