Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE KALKINMA BAĞLAMINDA EKONOMİYE KATKI; TÜRKİYE’NİN GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ
(CONTRIBUTION TO ECONOMY WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT; TURKEY'S RECYCLING SECTOR )

Yazar : Erdinç TUTAR  - Filiz KUTLUAY TUTAR & Ayşegül YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 51
Sayfa : 243-265
176    101


Özet
Geri dönüşüm; kullanılmış ve faydalılığını yitirerek çöp niteliğine erişmiş maddelerin çeşitli yöntemlerle yeni bi maddenin ortaya çıkarılmasıdır. Geri dönüşüm ile birlikte doğal kaynaklar, atık miktarı azalır, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır ve üzerinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu kaynakları daha verimli kullanmamız ve son olarak gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz eder. Çalışmanınn amacı Türkiye’nin geri dönüşüm yol haritasını ortaya koymak olacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin Ulusal Geri Dönüşüm Stratejik Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017)’ndan ve sonuçlarından yararlanarak, ülkemiz için geri dönşüm sektörüne ilişkin güçlü/zayıf analizi yapılmıştır. Çevre duyarlılığı ve bilincindeki artış, geri dönüşüm sektörünün oluşmuş olması, teknoloji, kamusal yapılanma, sektöre yönelik teşvik ,STK’ların varlığı, sıfır atık projesinin varlığı, istihadama katkı güçlü olurken, halkın geri dönüşüme yönelik farkındalığının ve çevre bilincinin yeterli düzeyde olmaması, atıkların tümünün çöp olmadığının anlaşılamaması, ülkeye özel geri dönüşüm modelinin netleşmemesi, konu ile ilgili politika eksikliği, atıkların ayrı toplanmasına yönelik teknik yapı ve kaynak yetersizliği , Ar-ge ile ilgili çeşitli fonların olmaması , nüfus artışı ve kentleşme gibi faktörler zayıf yönler olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Kalkınma,Çevre, Geri Dönüşüm,Sıfır Atık, Türkiye

Abstract
Recycling is the emergence of a new substance by using various methods of materials that have been used and have lost their usefulness. With recycling, the amount of natural resources and waste is reduced, energy is saved, the economy is contributed, and we are able to use the resources provided by the world we live on more efficiently, and finally, recycling is important to prevent future generations from suffering from resources. The aim of this study is to determine the recycling Turkey's road map. In this context, benefiting from Turkey's National Recycling Strategic Document and Action Plan (2014-2017) and the results for the recycling industry for our country SWOT analysis was performed. The increase in environmental awareness and awareness, the formation of the recycling sector, technology, public structure, incentive for the sector, the presence of Non-Governmental Organizations, the existence of a zero waste project, contribution to employment are strengths, while the public awareness and environmental awareness of recycling is not sufficient, waste Factors such as not being able to understand that all of them are not garbage, the country-specific recycling model is not clear, lack of policy on the subject, lack of technical structure and resources for separate collection of waste, lack of various funds related to R&D, population growth and urbanization are identified as weaknesses.

Keywords
Sustainable Development, Environment, Recycling, Zero Waste, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri