Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ROLE OF FINANCIAL LITERACY IN THE PREVENTION OF SIDED AND MANIPULATED REPORTING IN ECONOMIC JOURNALISM IN TURKEY
(TÜRKİYE’DE EKONOMİ HABERCİLİĞİNDE TARAFLI VE ÇARPITMA HABERCİLİĞİ ÖNLEMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ROLÜ )

Yazar : Birol AKGÜL  & Neslihan UZUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 51
Sayfa : 230-242
124    103


Özet
Bu çalışmada öncelikle ekonomi haberciliği alanında yapılan manipülatif haberler ve bu haberlerin hanehalkı tüketim kararı üzerinde oluşturduğu yönlendirici etki üzerinde durulmuştur. Bunların yanı sıra tüketim kararında medya etkisini minimalize etme ve yönlendirme olmaksızın bağımsız tüketim yapma konusunda gelişim yolu ortaya konmuştur. Bu noktada bireyin kararlarında finansal bilgiye başvurması ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak tüketim ve yatırım kararı vermesi olarak tanımlanabilecek ‘finansal okuryazarlık’ kavramı tartışılmıştır. Türkiye’de medyanın kamoyu üzerinde olan güçlü etkisi yadsınamaz bir gerçek olup hanehalkının tarafsız habere ulaşıp doğru tüketim kararlarını vermesi hem bireysel hem de toplumsal bağlamda ekonomik gelişim açısından gereksinimdir. Bildiri, hanehalkının manipülasyondan arındırılmış bilgi içeren habere ulaşmasının önemi üzerinde durmakla birlikte; finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesinin ve manipülatif haber etkilerini asgari düzeye indirme yolunda katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bildiri içeriğinde finansal okuryazarlık, manipülatif haber, ekonomi haberciliği gibi temel kavramlar tanımlanmış ve kavramsal ilişkiler üzerinde durulmuştur. İkincil ve üçüncül veriler kullanılarak hazırlanmış olan bildiride örnek haber içerikleri kullanılarak medyanın yönlendirici etkileri analiz edilmiştir. Bulgular sonucunda finansal okuryazarlık oranında gelişim sağlamanın tüketici üzerinde yönlendirici haber içeriklerine karşı koruyucu etki sağladığı; finansal bilgi edinme ve karar verme yetenekleri yüksek olan toplumun medya tüketimi konusunda da seçici ve sorgulayıcı olduğu öngörülmüştür. Bu sebeple kamoyunun manipülatif ekonomi haberlerini tüketmekten kaçınacağı bir kültür geliştirmenin, bireysel ve toplumsal anlamda finansal okuryazarlık oranının artışı ile mümkün olabileceği savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ekonomi Haberciliği, Finansal Okuryazarlık, Yalan Haber

Abstract
In the present study, primarily the manipulative news in the field of economic journalism and the directive effect of these news on the household consumption decisions are emphasized. In addition, the development of consumer decision-making in order to minimize the media impact and make independent consumption without guidance has been put forward. At this point, the term of 'financial literacy' which can be defined as referring to financial information in the decisions of the individual and the decision of consumption and investment considering the economic conditions is discussed. In Turkey, the media has a strong influence on the public and it is a necessity for households to reach impartial news and to make the right consumption decisions for economic growth both individually and socially. Altough this article emphasizes the importance of household access to news that contains information free of manipulation, it is predicted that it will contribute to the rise in financial literacy awareness and keeping the effect of manipulative news at minimum. Article content includes the definition of basic terms such as financial literacy, manipulative news and economic journalism and the explanation of the relation between these terms. In the article which was prepared by using secondary and tertiary data, the guiding effects of the media were analyzed using sample news content. As a result of the findings, it was predicted that improvement in financial literacy have a protective effect against manipulative news content and the society with high financial information and decision making abilities is also selective and questioning about media consumption. Therefore, developing a culture in which the public will avoid consuming the manipulative economic news is possible with the increase of financial literacy rate in individual and social sense.

Keywords
Economic Journalism, Financial Literacy, Fake News

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri