Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ ODAĞINDA ÇEVİRMEN ÇALIŞMALARI
(TRANSLATOR STUDIES IN THE FOCUS OF SOCIOLOGY OF TRANSLATION )

Yazar : Gamze GÜLER  & Sergül VURAL KARA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 804-814
208    129


Özet
Çeviri sosyolojisi kuşkusuz çevirinin çıkmazlarına yeni bir kapı aralama girişiminin sonucu olarak ortaya çıkmış ve son yirmi yılda çeviri alanında ivme kazanmaya başlamıştır. Çeviri sosyolojisi çeviri olgusunu farklı boyutlarıyla ele alarak çeviri ürününün genişleyen çevresine dikkat çekmeye çalışmaktadır. Çeviriyi bireysel bir eylem olarak değil, toplumsal bir eylem olarak ele alan çeviri sosyolojisi çeviri edimini temel sosyolojik kavramlarla ilişkilendirerek çevirinin arka planında yer alan eyleyenleri, hareketlilikleri görmeye ve çeviriye bütüncül bir bakış açısıyla bakmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda çeviri sosyolojisi çevirinin metnin dışına taşan bir olgu olduğunun altını çizerek, çeviriyi sadece metin boyutuyla ele almanın yetersiz olabileceğine vurgu yapmaktadır. Çeviri sosyolojisinin başat referansı Pierre Bourdieu’dür ve çeviri sosyolojisi çalışmalarına yön veren onun alan, habitus, sermaye ve doxa gibi temel kavramlarıdır. Bu kavramlarla çeviri öncesi, çeviri süreci ve çeviri sonrası gibi çeviri süreçleri çoklu eyleyen ve çoklu kararlar boyutuyla ele alınmaya çalışılmaktadır. Bu kavramlarla çeviri ürünün arka planında yer alan görünmeyen yapıların işleyişini anlamak ve eyleyenlerin eylemlerini anlamlandırmak, çeviri olgusuna daha bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak olanaklıdır. Bu çalışmada ilk olarak Pierre Bourdieu’nün temel kavramlarına ve bu kavramların çeviri olgusuyla olan bağlantılarına yer verilecek, ardından çevirinin arka planında yer alan eyleyenlerden çevirmenlere odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Çeviri sosyolojisi, Pierre Bourdieu, habitus, eyleyen, çevirmen.

Abstract
Abstract The sociology of translation has undoubtedly emerged as the result of an attempt to open a new door to the dilemmas of translation and gathered speed in translation studies in the last decades. The sociology of translation tries to draw attention to the expanding environment by considering the translation phenomenon in different dimensions. The sociology of translation, which considers translation not as an individual act, but as a social act, tries to see the actors and mobilities in the background of translation by looking at translation from a holistic perspective by associating the translation phenomenon with the basic sociological concepts. At the same time, the sociology of translation emphasizes that translation is a phenomenon that extends beyond the text and emphasizes that it may be inadequate to treat translation with only the text dimensions. The main reference of sociology of translation is Pierre Bourdieu and his basic concepts such as field, habitus, capital and doxa give direction the sociology of translation’s studies. With this concepts, all of the translation processes are tried to be considered with multiple action and multiple decisions dimension. Understanding the functioning of invisible structures and interpreting the actions of the actors in the background of translation with this concepts will provide a holistic approach to the translation phenomenon. In this study, firstly the basic concepts of Pierre Bourdieu and their relations with the translation phenomenon will be given, and then focused the translators, who take part in the background of translation.

Keywords
Key words: Sociology of translation, Pierre Bourdieu, habitus, actor and translator.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri