Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN EVLİLİK DOYUMLARI VE SAHİP OLDUKLARI SOSYAL DESTEK FAKTÖRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)
(INVESTIGATION OF THE LEVEL OF DISPAIR OF PARENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TERMS OF MARITAL SATISFACTION AND SOCIAL SUPPORT FACTORS (EXAMPLE OF DİYARBAKIR) )

Yazar : Rojin Yazar  & Yunus Emre AYNA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 46
Sayfa : 641-651
62    67


Özet
Çocuk sahibi olmak isteyen her ebeveynin ebeveynlik tasarısı olumlu yaşantıları barındırır. Dünyaya gelen çocuğun özel gereksinimli olması aileler açısından kaygı verici bir yaşantı olarak görülmektedir. Özel gereksinimli çocuğun aileye katılması hem duruma hem de yeni bireye uyum gerektiren bir geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi bireylerin evlilik doyumları ve sahip oldukları sosyal destek gibi faktörler açısından farklılık gösterir. Ebeveynler için genel olarak zorlayıcı geçen bu sürecin getirdiği zorluklar ile etkin olarak baş edebilmede sosyal desteğin oldukça önemli olduğu bilinmektedir. İnsan yaşamı boyunca önemli bir yere sahip olan sosyal destek bireye ihtiyaç duyduğu duygusal, bilişsel, maddi yardımı bulabildiği kişiler arası ilişkilerin tümüdür. Sosyal desteğin yeterli düzeyde olması kişide yaşamda önemli bir yerinin olduğu ve sevildiği hissini pekiştirir. Özel gereksinimli olarak doğan çocuğa alışma ve uyum sürecinin önemli bir değişkeni olan evlilik doyumu ise eşlerin karşılıklı olarak sahip oldukları sevgi, kullandıkları iletişim biçimi, cinsel doyum gibi boyutlardan oluşur ve eşlerin birbirlerine duygusal, fiziksel ve sosyal yakınlık gösterebilmeleri olarak tanımlanabilir. Ebeveynlerin özel gereksinimli çocuğa sahip olduktan sonra geliştirdikleri tutumların, düşünce ve davranış biçimlerinin yapıcı tarzda olması hem ebeveynleri hem de çocuğun gelişimini etkiler. Durumu olumsuz şekilde değerlendiren ebeveynlerin yaşamları ile ilgili olumlu düşünme eğilimlerinin de azaldığı bilinmektedir. Bireyin geleceğe yönelik negatif beklentilerinin oluşturduğu umutsuzluk düzeyi yükseldikçe bireyin geleceği olumlu şekilde algılama olasılığı düşer. İsteksizlik, karamsarlık şeklinde görülen belirtiler kişinin bulunduğu duruma uyum sürecini zorlaştırarak işlevsel olmayan düşünce, davranış tarzlarının gelişmesine yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı umutsuzluk düzeyini yordayıcı etkenler olan sosyal destek ve evlilik doyumunun özel gereksinimli çocuğa sahip olan ebeveynler üzerindeki etkilerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Özel gereksinim, sosyal destek, evlilik doyumu, umutsuzluk.

Abstract
Every parent who wishes to have a child has a positive parenting scheme. The fact that the child born with special needs is seen as a worrying life for family members. Joining the child with special needs to the family is a transition period that requires adaptation to both the situation and the new individual. This transition period differs in terms of factors such as marital satisfaction and social support. It is known that social support is very important for effectively coping with the difficulties of this process which is generally compelling for parents. Social support, which has an important place throughout human life is all of the interpersonal relationships which the individual can find emotional, cognitive and financial assistance that their needs. Marriage satisfaction which is an important variable of the adaptation process of the child born with special needs is composed of dimensions such as mutual love, communication style and sexual satisfaction of the spouses. And it can be defined as the emotional, physical and social closeness of the spouses. It is known that parents, who evaluate the situation negatively, tend to not think positively about their lives. When the level of despair increases, the probability of an individual perceiving the future in a positive way decreases. Symptoms such as reluctance, pessimism, lead to the development of dysfunctional thoughts and behaviors. The aim of this study is to investigate the effects of social support and marriage satisfaction of the level despair of parents with children with special needs.

Keywords
Special needs, social support, marital satisfaction, dispair.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri