Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEMOCRACY CONCEPT AND ELECTIONS
(DEMOKRASİ KAVRAMI VE SEÇİMLER )

Yazar : Meltem HAYTOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 383-397
267    166


Özet
Demokratik rejimin temelini insan hakları, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, kişisel özgürlükler ve düzenli olarak yapılan seçimler oluşturmaktadır. Çok partili demokrasilerde parlamento seçimlerinin öncelikli amacı, belirli bir süre için ülkeyi hangi parti veya partilerin yöneteceğini belirlemektir. Seçim sisteminin bu işlevine fayda (yarar) ilkesi denilmektedir. Seçim sonucunda bir hükümetin ülkeyi istikrar içinde yönetme olanağını bulabileceği bir parlamento çoğunluğunun ortaya çıkması açısından değerlendirildiğinde ise bu ilke istikrar ilkesi, başka bir deyişle yönetilebilirlik ilkesi ya da yönetimde istikrar ilkesi olarak adlandırılmaktadır. Bir de temsilde adalet ilkesi açısından seçim sistemleri değerlendirilmelidir. Seçime katılan parti veya bağımsız adayların kullanılan oylarla ortaya çıkan güçleri oranında parlamentoda temsil edilmesine temsilde adalet ilkesi denilmektedir. Birbirleriyle tamamen farklı amaçlar güden bu iki ilkenin bir sentez içinde bir araya getirilmeye çalışılması çok sayıda farklı seçim sisteminin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Türk, 2006: 77).

Anahtar Kelimeler
Demokrasi, seçim, özgürlük, siyasal katılım

Abstract
The basis of the democratic regime is human rights, freedom of expression, the rule of law, personal freedoms and regular elections. In multi-party democracies, the primary objective of parliamentary elections is to determine which parties or parties will rule the country for a certain period of time. This function of the electoral system is called the benefit principle. When the election results in the emergence of a parliamentary majority in which a government can find the opportunity to manage the country in a stable way, this principle is called the stability principle, in other words, the manageability principle or the stability principle in the administration. Election systems should be evaluated in terms of the principle of justice in representation. The principle of fairness in representation is called the representation of the party or independent candidates in the parliament in proportion to the power of votes cast. Trying to bring these two principles together in a synthesis that have completely different objectives with each other has led to the emergence of many different electoral systems (Türk, 2006: 77).

Keywords
Democracy, election, freedom, political participation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri