Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZENİCA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN (YDTÖ) SÖZ EDİMLERİNİ ANLAMA VE KULLANMA DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on the Comprehension and Use of Speech Acts of the Students of the Department of Turcology of the University of Zenica )

Yazar : Mehmet KAHRAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 879-897
160    116


Özet
Yabancı dil olarak Türkçenin Öğretimi(YDOTÖ) araştırmalarında ders ve kurs içerikleri, ders materyelleri ile öğrenci yeterliklerine yoğunlaşıldığı görülür. Ancak ülkemiz dışında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nde okuyan öğrencilerin dil öğretimi ve iletişimsel yeterlikleri üzreinde yeterince durulmadığı gözlenmektedir. Bu çalışmada Zenica Üniversitesi Türkoloji bölümü C1 seviyesi (3. Sınıf)öğrencilerinin sözedimlerini anlama, kullanma ve yorumlayabilme becerileri üzerinde durulmuştur. Bu çalışma, bağlam içinde edimsözleri anlama ve kullanma becerilerini ölçmek için 20 adet bağlam içi sözedimi kullanımı sormacası ile görüşme tekniği için eğitim-öğretimin ortamı, fiziki ve sosyal şartlara bağlı sorunların tespitine yönelik katılımcılara beş adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Yabancı dil Türkçe kullanıcılarının görüşleri üzerinden dil ve edibiyat öğrencilerinin karşılaştığı sorunlara çözümsel katkı sunmak amaçlanmıştır. Anket verileri SPSS programıyla incelenmiş, veriler yüzdelik oranlara göre değerlendirilmiş; görüşme yöntemiyle toplanan bulgular tematik ve sıklık sınıflandırma tekniğiyle gruplanıp yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dilöğretimi, edimbilim, edim söz, dil kullanımı.

Abstract
Teaching Turkish as a foreign language (YDOTÖ) researches focus on course and course contents, course materials and student competencies. However, it is observed that the language teaching and communicative competences of the students studying in Turkish Language and Literature Departments are not emphasized enough. In this study, the students of the C1 level (3rd year) students of Zenica University Department of Turcology have been emphasized their ability to understand, use and interpret their words. In this study, in order to measure the skills of understanding and using pragmatics in context, 20 in-context verbal use questions were asked and five open-ended questions were asked to the participants in order to identify problems related to the environment of education, physical and social conditions. The aim of the course is to contribute to the problems faced by language and literary students through the views of Turkish users of foreign languages. Survey data were analyzed by SPSS program and the data were evaluated according to percentages; Findings collected by interview method were grouped and interpreted by thematic and frequency classification technique.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, language teaching, pragmatics, spech act, mold words, use la

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri