Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SUSANNA TAMARO’NUN ÇEVİRİ ROMANLARININ BEŞ FAKTÖR KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF SUSANNA TAMARO'S TRANSLATION NOVELS IN TERMS OF FIVE FACTOR THEORY )

Yazar : Esma DUMANLI KADIZADE  & Nasif SARIÇETİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 29-60
301    228


Özet
Toplumun en küçük yapı birimi ailedir. Birey birçok özelliğini genetik yoluyla aileden alırken bazı özelliklerini, yaşadığı çevreden almaktadır. Bu çevre bireyin zamanının geçirdiği onun gelişip büyümesinde, kişilik kazanmasında etkisinin çok fazla olduğu ailedir. Çocuğa dair birçok kararı yetişkin bir birey oluncaya kadar doğru ya da yanlış aile vermektedir. Ailenin karar vermesinde eğitim, kültür, yaşam biçimi ve ailenin maddi durumu gibi etkenler olsa da ailenin tutumları bu etkenlerin başında gelmektedir. Bu tutumların oluşmasında ise kişilik özellikleri kuşkusuz büyük etkendir. Elbette ki kişilik özelliklerine ve aile tutumlarına dair farklı kaynaklarda farklı şekillerde tasnifler vardır. Bu çalışmada çocuğun kişiliğinin oluşmasında ebeveyn tutumlarını etkileyen alanyazında kabul görmüş beş faktör kişilik modeli ve bunların aile tutumlarına yansıması ele alınmıştır. Beş faktör modelinde nevrotiklik, dışadönüklük, açıklık, uyumluluk ve sorumluluk kişilik özelliklerinin eserlerdeki ebeveynlerde yansıması ele alınmıştır. Çalışmada Susanna Tamaro’nun çeviri romanlarının beş faktör kuramı açısından incelenmesi yapılmıştır. Çalışmanın evrenini ebeveyn tutumlarının belirgin olduğu Susanna Tamaro’nun yapıtları oluşturmaktadır. Seçkisiz örneklem yönteminin kullanıldığı çalışma Susanna’nın “Tombul Yürek”, “Tobia ve Melek”, “Her Melek Korkunçtur”, “Atla Bart”, “Yanıtla Beni”, “Cehennem Yoktur”, “Alevler İçindeki Orman” adlı eserleriyle sınırlandırılmıştır. Susanna’nın yapıtlarında yer alan ebeveyn tutumlarının dağılımı şöyledir: nevrotiklik %47, uyumluluk %19, dışadönüklük %18, sorumluluk %11, açıklık %5 Eserde anne, baba, üvey baba ve anne, baba rolünü üstlenen amca ve yengede nevrotiklik ve dışadönüklük tutumlarının fazla olduğu, babaanne, anneanne ve dedede ise açıklık, sorumluluk ve uyumluluk tutumlarının fazla olduğu görülmüştür. Eserdeki çocuk kahramanların kişiliğini nevrotiklik ve dışadönüklük tutumlarından olumsuz etkilediği, açıklık, uyumluluk ve sorumluluk tutumlarından ise olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Susanna Tamaro, Beş faktör, Kişilik özellikleri, Çocuk edebiyatı

Abstract
Family is the smallest part of the communi. While the individual inherits many features from the family through genetics, it takes some of its characteristics from the environment. This environment is mostly a family where the individual has spent most of his time and his influence is influenced by his growing personality. Many decisions about the child are right or wrong until they are an adult. Although there are many factors in family decision making, one of the most important is the attitudes of the family. The most important factor in the formation of these attitudes is personality traits. Of course, there are different types of classifications on different sources of personality traits and family attitudes. In this article, five factor personality models and their reflection on family attitudes are discussed. In this article, the translation novels of Susanna Tamaro theory “Tombul Yürek” roman and”Tobia and Melek Mak were examined in terms of five factor theory. According to the results of the study, the factors mentioned in the theory were found in both works. The reflection of the principles of extraversion, responsibility, compliance and openness from the five-factor personality traits to the child was positive and the reflection of the neuroticism principle to the child was negative.

Keywords
Susanna Tamaro, Five factors, Personality traits, Children's literature

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri