Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSİONAL BURNOUT LEVELS AND ORGANIZATIONAL CYNICISM ACCORDİNG TO SECONDARY SCHOOLS TEACHERS’ PERCEPTIONS )

Yazar : Durdağı AKAN  & Mehmet Ali YARIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 216-232
445    311


Özet
Bu çalışmada öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel sinizme yönelik algıları incelenmiştir. Tarama modelinde yapılan bu çalışmanın evrenini, 2017–2018 eğitim öğretim yılında Erzurum’un merkez ilçelerindeki (Yakutiye, Palandöken, Azizye) ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada, tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden elverişlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması 1992 yılında Ergin (1992) tarafından yapılan Mesleki Tükenmişlik Ölçeği ile Luczywek (2007) tarfından geliştirlen ve Gündüz (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Örgütsel Sinizm ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin mesleki tükenme ve örgütsel sinizm algıları cinsiyet, okul türü, öğrenim durumu ve kıdem gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile yaşadıkları sinizm arasında anlamlı ve pozitif ilşkiler bulunmaktadır. Öğretmenlerin kişisel yetersizlik düzeyleri örgütsel sinizm algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arttıkça yaşadıkları sinizm düzeyleri de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik; Mesleki Tükenmişlik; Sinizm; Örgütsel Sinizm; Kinizm

Abstract
In this study, teachers' professional burnout levels and their perceptions of organizational cynicism were investigated. The relational screening model was used in this study. The universe of this study consists of teachers working in secondary schools in the central districts of Erzurum (Yakutiye, Palandöken, Azizye) in the 2017 - 2018 academic year. In the collection of research data, convenience sampling is used from non-random sample methods. The Occupational Burnout Scale, which was developed by Maslach and Jackson (1981) and adapted to Turkish by Ergin (1992), and Organizational Cynicism Scale ,which was developed by Luczywek (2007) and adapted to Turkish by Gündüz (2017), were used. The following findings were obtained. Teachers' perceptions of professional burnout and organizational cynicism differ according to variables such as gender, type of school, education level and seniority. There are significant and positive relationships between teachers' professional burnout levels and the cynicism they have experienced. Personal inadequacy levels of teachers significantly predict organizational cynicism perceptions and when the levels of professional burnout increase, the level of cynicism they have experienced increases.

Keywords
Burnout; Professional Burnout; Cynicism; Organizational Cynicism; Cynical

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri