Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAPTIKLARI ÖĞRETİMSEL DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTİGATİON of TEACHER’S PERCEPTİONS OF INSTRUCTİONAL ASSESSMENT for STUDENTS with SPECİAL NEEDS )

Yazar : Sena Gülsüm ŞEN  - Çiğdem TÜRKER & Ahmet YIKMIŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 83-100
92    58


Özet
Bu araştırmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilere yönelik öğretim öncesi, esnası ve sonrasında gerçekleştirdikleri değerlendirme sürecinde yaptıklarının belirlenmesidir. Araştırmada öğretmen görüşlerinin incelenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır olup veriler yarı yapılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim meslek lisesinde görev yapan 10 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin kişisel bilgileri hakkında veri toplamak amacıyla, görüşme öncesinde sorulmak üzere kişisel bilgi formu geliştirilmiştir. Araştırmanın bulguları, özel eğitim öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun özel gereksinimli öğrencilerin performanslarına göre öğretimini yapacakları beceri, kavram ve işlemlere karar verdiklerini göstermektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin değerlendirme sürecinde öğrenci özelliklerine göre materyal ve ortam üzerinde bazı uyarlamalar yaptığı ayrıca değerlendirme aşamasında öğretmenlerin bazı sorunlarla karşılaştıkları ve bu sorunların çözümüne yönelik çeşitli önerilerde bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Özel gereksinimli öğrenci, özel eğitim öğretmeni, değerlendirme.

Abstract
The aim of this study is to determine the special education teachers' pre-school, during and after teaching process for students with special needs. In the study, the phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used to examine the teachers' opinions and the data were collected by semi-interviews. The participants of the study consisted of 10 special education teachers working in special education vocational high schools affiliated to Ankara Provincial Directorate of National Education in 2018-2019 academic year. The obtained data were analyzed by descriptive analysis technique. In order to collect data about the personal information of the special education teachers participating in the research, a personal information form was developed to be asked before the interview. The findings of the study show that the majority of special education teachers decide on the skills, concepts and procedures to be taught according to the performance of students with special needs. In addition, it was observed that teachers made some adaptations on materials and environment according to student characteristics during the evaluation process, and during the evaluation phase, teachers faced some problems and made various suggestions for the solution of these problems.

Keywords
Student with special needs, special education teacher, assessment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri