Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
(INVESTIGATION OF INDEPENDENT AUDIT COMPANIES: A RESEARCH IN BORSA ISTANBUL )

Yazar : Nigar ÖZÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 124-135
270    234


Özet
Bağımsız denetim, finansal raporların Finansal Raporlama Standartlarına uygunluğunun ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi suretiyle, bağımsız denetim teknikleri uygulanarak, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlemelerin rapora bağlanmasıdır. Bağımsız denetime tabi şirketleri Bakanlar Kurulu belirlemekte, bağımsız denetimlerin kontrolünü ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yerine getirmektedir. Finansal tabloların Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini Bağımsız Denetim Standartları (BDS)’na göre inceleyen bağımsız denetçiler ve denetim şirketleri çok önemli görev üstlenmektedirler. Bu çalışmanın amacı bu önemli görevi üstlenen denetim firmalarını incelemektir. Bu amaçla Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yer alan Borsa İstanbul (BIST) şirketleri olan 514 şirketin denetimlerini yapan denetim firmaları ele alınmıştır. Çalışmanın sunucunda 289 şirketin denetimini dört büyük uluslararası denetim firması olan PWC Bağımsız Denetim, Güney Bağımsız Denetim (Ernst&Young), KPMG Bağımsız Denetim ve DRT Bağımsız Denetim (Deloitte) firmalarının yapmaktadır. 514 şirketin 8’inde denetim şirketi adı bulunmamaktadır. Geri kalan 217 şirket ise 60 denetim firması tarafından denetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bağımsız Denetim, Borsa İstanbul, Denetim Firmaları

Abstract
Independent audit is the audit of financial reports by applying independent audit techniques on records and documents by obtaining sufficient and appropriate independent audit evidence to provide reasonable assurance that the compliance and accuracy of financial reports to Financial Reporting Standards and the valuation of these reports are reported. The Board of Ministers determines the companies subject to independent audit, and the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority performs the control of the independent audits. Turkey Financial Reporting Standards of Financial Statements (IFRS) is not suitable to be edited according to Independent Auditing Standards (BDS) is examined by independent auditors and audit firms are undertaking a very important task. The purpose of this study is to examine the audit firms that undertake this important task. For this purpose, audit firms conducting audits of 514 companies listed on the Borsa Istanbul (BIST) companies in the Public Disclosure Platform (KAP) were discussed. As a result of this study, 289 companies are audited by PWC Independent Audit, Southern Independent Audit (Ernst & Young), KPMG Independent Audit and DRT Independent Audit (Deloitte). 8 of 514 companies do not have the name of the audit firm. The remaining 217 companies are audited by 60 audit firms.

Keywords
Independent Audit, Borsa İstanbul, Audit Companies

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri