Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YUSUF SURESİ/ KISSASI BAĞLAMINDA HZ. YUSUF İLE KARDEŞLERİ ARASINDA GEÇEN OLAYLARIN EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF OCCURED EVENTS BETWEEN PROPHET YUSUF AND HIS BROTHERS ON EDUCATION IN THE CONTEXT OF YUSUF SURAH / STORY )

Yazar : Osman KAYA  & Hacı ÇİÇEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 108-123
336    187


Özet
Bu çalışmamızda Yusuf Kıssası bağlamında Hz. Yusuf (as) ile kardeşleri arasında geçen olaylardan hareketle insanlardaki kıskanma ve haset duyguları incelenecektir. İnsanların fıtratından gelen bazı duyguları vardır. Haset ve kıskançlık duyguları bunlardandır. Yüce Allah insanları yaratırken onlara fücurunu ve takvasını da ilham etmiştir. Önemli olan bu duyguların kontrolü ve doğru yönde kullanılabilmesidir. Kur’an Kerim insanların zayıf ve güçlü yanlarını anlatırken bazen önceki toplumlardan örnekler verir. Kimi zaman teşbih ve temsillerle, kimi zaman da Yusuf Suresinde olduğu gibi kıssalarla anlatır. Çünkü eğitimin metotlarından biri teşbih ve temsil yolu ile anlatım iken bir başkası da kıssalar yoluyla anlatımdır. Tabii ki, eğitim metotları sadece bunlardan ibaret değildir. Hz. Yusuf kıssasında, kardeşler arası kıskanma duygularının sebepleri ve bu kıskanma duygularının doğurduğu neticelere değinilmiştir. Ayrıca Yusuf Suresinde, bu kıssanın en güzel kıssa olarak nitelendirilmesi, kıssada insanlar için birçok ibretlerin olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu kıssada insanların iffetlerini nasıl muhafaza etmesi gerektiğinden; anne ve babaların çocuklar arasında adaletli davranması; kıskanma ve haset duygusunun insanları nasıl bir felakete sürüklediği; bir peygamberin, Müslüman olmayan bir idarede görev alması gibi ibretlik birçok olay anlatılmaktadır. Fakat biz bu çalışmamızda çocuklardaki kıskanma duygusu ve bu kıskanma duygusunun iyi kontrol edilemeyişinin nasıl kötü bir felaketle neticelendiğini izah etmeye çalışacağız. Kur’an-ı Kerim’de kardeşler arası kıskanma duyguları anlatılırken iki olaydan bahsedilir. Bunlardan birisi Hz. Âdem’in çocukları Kabil ile Habil arasındaki olay; diğeri ise Yusuf (as) kıssasındaki kardeşler arasındaki olaydır. Bilindiği gibi Hz. Âdem’in çocukları arasındaki olay cinayetle sonuçlanmıştır. Hz. Yusuf ve kardeşleri arasındaki olay ise (belki de mucize olarak) ölümle sonuçlanmamıştır. Ayrıca bu kıssada anne ve babaların çocuklarına eşit bir şekilde davranmaları gerektiği vurgulanırken, aksi durumda çocuklar arasına düşmanlık, kin ve nefretin gireceğine dikkat çekilmektedir. Bu kıssadan hareketle eğitimcilerin, özellikle de din eğitimcilerinin, eğitim metot ve teknikleri belirlerken bu hususları da dikkate almaları gerekir.

Anahtar Kelimeler
Hz. Yusuf, Kıskanma, Haset, Kıssa, Eğitim, Anne-Baba

Abstract
In this study, we are analysing the feelings of jealousy and jealousy in people, in the context of Yusuf’s story, the events occurred between Yusuf (peace be upon him) and his brothers. People have some emotions from creation and fiction. These are feelings of harassment and jealousy. Almighty Allah inspired people with intriguer and taqwa while creating them. The important thing is that these feelings must be controlled and used in the right direction. The Qur'an tells the weak and powerful aspects of people, sometimes giving examples from previous societies. Sometimes he tells them in the form of comparisons and representation, and sometimes gives experienced stories as in the Yusuf surah. Because one of the methods of education is expression through similitudes and representation, while another one is narrative through stories. Of course, the methods of education are not just these. In prophet Yusuf/Joseph's case, the reasons for the feelings of jealousy between brothers and the consequences of these jealousy feelings have been addressed. Also, the case of Yusuf is important, and this story is described as the most beautiful case, as it includes example that people may draw many lessons from the it. In this story, many noteworthy events are told, such as, describing how to preserve people's chastity; how parents should act amongst their children fairly; how a feeling of jealousy and jealousy drove people into a disorder; a prophet having task of administration in a non-Muslim ruling society. However, in this study we will try to explain how the feeling of jealousy in children and how this feeling of envious may result in bad disasters, if is not well controlled. The Qur'an mentions the feelings of jealousy between brothers and sisters while stating about two accusations. One of these is the event occurred between the children of prophet Habil and Qabil; and the other is the event among the brothers of Yusuf (peace be upon him). As it is known, the incident between the children of Adam concluded with murder. Whereas, the event between Yusuf and his brothers did not result in death (perhaps as a miracle). Moreover, it is emphasized that parents should treat their children equally, otherwise, it is highlighted that there will be feelings of hostility, hatred and loathing amongst children.

Keywords
Prophet Yusuf, Jealousy, envious , Story, Education, Parent

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri