Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADIN EĞİTİMİNDEN MUHTELİT EĞİTİM/KARMA EĞİTİM TARTIŞMALARINA GEÇİŞ VE TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ
(THE TRANSITION FROM WOMEN’S EDUCATION TO MUHTELİT EDUCATION/MIXED EDUCATION DISCUSSIONS AND TURKISH ASSOCIATION OF TEACHERS )

Yazar : Ayşe YANARDAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 146-166
399    308


Özet
19. yüzyılda dağılma dönemine giren Osmanlı Devleti’nde devleti kurtarmak için ıslahatlar yapılmaya başlamıştır. Daha önce çoğunlukla askeri alanda yapılan yenilikler Tanzimat Fermanı’ndan sonra hukuk, eğitim, siyasi, mali vs. birçok alanda yapılmıştır. Bu nedenle Tanzimat Fermanı yeniliklerin kapsamının genişlemesi bakımından bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda eğitim alanında da birçok yenilikler yapılmış, önce medrese anlayışı dışında Batı tarzında yeni okullar açılmaya başlamıştır. Avrupa’da Reform ve Rönesans neticesinde değişen eğitim anlayışı Osmanlı Devleti’ni sadece Batı tarzında yeni okullar açmak şeklinde etkilemekle kalmamıştır. Nitekim 19.yüzyılda Avrupa’da kadın eğitimi meselesi gündeme gelirken, Osmanlı Devleti’nde de Tanzimat’tan sonra kadınların eğitimi meselesi gündeme gelmiş, Osmanlı aydınları bu konuda fikirler ortaya koymuşlardır. Yine Avrupa’da kadınların eğitimi meselesi kadınların ayrı okullarda veya erkeklerle karışık olarak eğitilmesi tartışmalarına yol açmış, bu konuda deneyimlere girişilmiştir. Avrupa’daki bu gelişmeler Osmanlı Devletine de yansımış ve yavaş yavaş Avrupa’daki karma eğitim tartışmaları Osmanlı’da da gündeme gelmiştir. Başlangıçta bu tartışmalar daha ziyade Avrupa eğitim gelişmeleri şeklinde verilmiş, zamanla Osmanlı’da da uygulanabilir mi sorunu olarak lehte aleyhte tartışmalara dönüşmüştür. II. Meşrutiyet Dönemi’nde artan tartışmalar Cumhuriyet’in başlangıcında devam etmiş ve uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bu tartışmalara bir öğretmen örgütlenmesi olan ve ilk kongresini 1924 yılında yapan Türkiye Muallimler Birliği de katılmıştır. Çalışmada Osmanlı’dan erken Cumhuriyet dönemine kadar kadın eğitimi, karma eğitim meseleleri hakkındaki görüşler ve uygulamalar tarihsel bir bakışla ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada dönemin gazeteleri, mecmuaları ve Türkiye Muallimler Birliği Kongrelerinin zabıt tutanakları kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Kadın Eğitimi, Muhtelit/karma Eğitim, Türkiye Muallimler Birliği

Abstract
In the Ottoman Empire that entered the disintegration period in the 19th century, reforms were started in order to save the state. The innovations that were previously made mostly in military field were made in many areas, including law, education, political, financial, etc. after the Tanzimat Edict. Therefore, the Tanzimat Edict is a turning point for the expansion of the scope of innovation. In this context, many innovations have been made in the field of education, and first, new schools apart from the madrasahs in western style have begun to open. The understanding of education in Europe which changed as a result of Reform and Renaissance has not only influenced the Ottoman Empire to open new schools in western style. As a matter of fact, the issue of women's education in Europe came into the agenda in the 19th century, and after the Tanzimat in the Ottoman Empire, the issue of women's education came into question and the Ottoman intellectuals presented ideas on this issue. Again, the issue of women's education in Europe has led to discussions on how to educate women in separate schools or in mixed education with men. These developments in Europe were also reflected in the Ottoman Empire, and gradually the debates on mixed education in Europe came to the agenda. Initially, these debates were given in the form of European educational developments, and in time it was applied in the Ottoman Empire. The increasing debate in Second Constitutionalist Period continued at the beginning of the Republic and its applicability was discussed. This is a teacher who organize the debate and in 1924 the first congress of the Teachers Association of Turkey also participated. Turkish Association of Teachers which was a teacher organization and held its first congress in 1924 participated in these discussions too. In the study, the views and practices about women's education and mixed education issues from the Ottoman to the early Republican period were handled and evaluated with a historical perspective. In addition, the newspaper, magazines, and the minutes of the Turkish Association of Teachers in the studied period were used.

Keywords
Education, Women's Education, Mixed education, Turkish Association of Teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri