Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAR KEMAL’İN “SARI SICAK” ADLI HİKÂYESİNDE METNİN İÇ İŞLEYİŞİNDE BİR GÖSTERGE BİRİMİ OLARAK LEİTMOTİV TEKNİĞİ
(THE LEITMOTIV TECHNIQUE IN THE INNER WORKINGS OF THE TEXT IN YAŞAR KEMAL'S "SARI SICAK" STORY )

Yazar : İlknur AY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 30
Sayfa : 1052-1060
391    264


Özet
Kurmaca dünya içinde bir mesajın başarıyla iletilebilmesi, onun kendi iç işleyiş kuralları sayesinde olur. Bu açıdan anlatı unsurlarının kendi içinde tutarlı olmasında anlatım teknikleri önemli yere sahiptir. Zira, her bir tekniğin anlatının sunumu noktasında belli bir işlevi yerine getirdiği görülür. Yine, anlatıyı oluşturan bütün işlevsel birimler anlatının üretilmesine katkıda bulunur. Leitmotiv tekniği de hem karakterin sunumunda hem de daha geri plandaki muhtevanın okura sezdirilmesinde önemli görev yüklenir. Söylem düzleminde sık sık tekrarlanan ifâdelerden oluşan leitmotivler, bu şekilde anlatının temel iletisine kılavuzluk yapar. Böylece bu anlatım tekniği anlatıda biçim ve içerik katmanlarını da kaynaştırır. Dolayısıyla tamamlanmış bir sistem olan anlatıda leitmotiv tekniği örtük dizgesel yapıyı gösterip belirginleştiren bir gösterge niteliğinde karşımıza çıkar. Ayrıca bu şekilde de anlatının estetik yapısının olumunda etkili olur. Bu çalışmada da Yaşar Kemal’in “Sarı Sıcak” adlı hikâyesinden hareketle, metnin iç işleyişinde bir gösterge birimi olarak leitmotiv tekniğinin işlevi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kurgu, anlatı, metin, gösterge, leitmotiv, anlatım tekniği, Yaşar Kemal, “Sarı Sıcak”.

Abstract
The successful transmission of a message in the fictional work is due to its own internal rules. In this respect, narrative techniques are important in that narrative elements are consistent within themselves. It is because each technique has a certain function at the presentation point of the narrative. Again, all functional units that make up the narrative contribute to the production of narrative. The leitmotiv technique also carries an important role both in the presentation of the character and in the presentation of the content. Leitmotiv, which consist of repetitive expressions in the plane of discourse, guide the basic communication of the narrative in this way. Thus, this narrative technique fuses the layers of form and content in narrative. Therefore, in the narrative which is a complete system, leitmotiv technique emerges as an indicator which shows and emphasizes the basic system. It also influences the aesthetic structure of narration in this way. In this study, the function of the leitmotiv technique as an indicator unit in the inner workings of the text was tried to be revealed from the story of Yaşar Kemal's "Sarı Sıcak".

Keywords
Fiction, narration, text, indicator, leitmotiv, narration technique, Yaşar Kemal, "Sarı Sıcak".

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri