Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NUTUK VE İSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI ADLI ESERLERE GÖRE MİLLİ MÜCADELEMİZİN HAZIRLIK DÖNEMİ’NE BAKIŞ (1919-1920 ARASI DÖNEM)
(THE VIEW OF THE PREPARATORY PERIOD OF THE NATIONAL STRUGGLE ACCORDING TO THE WORKS WHICH ARE NUTUK AND İSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI (BETWEEN 1919 TO 1920’S PERIOD) )

Yazar : Beytullah KAYA  & Tunay KARAKÖK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 1423-1441
662    379


Özet
XIX. yüzyıl üç kıtada hüküm sürmekte olan cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu için ayrılıkların, parçalanmaların ve yeni oluşumların yüzyılı olacaktır. 1908 yılında II. Meşrutiyet ile tohumları atılan bu ayrılıklar, parçalanmalar ve yeni oluşumlar süreci, 1911-1912 Trablusgarp Savaşı ile Kuzey Afrika’da yeşermekte, 1911-1913 Balkan Savaşları ile Balkanlarda olgunlaşıp, 1914-1918 yılları arasındaki I. Cihan Harbinde ise meyvelerini vermekteydi. Koskoca İmparatorluk bu sürece göğüs germeye kalkışmış ancak çeşitli nedenler ile bunu başaramamıştır. Nihayetinde küllerinden yeniden milli bir devlet kurarak doğan Osmanlı’nın Anadolu coğrafyasındaki bakiyeleri yani Türkler 1919-1923 yılları arasında milli bir mücadeleye girişmiş ve 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak her daim var olabileceklerini ispat etmeyi başarmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Millî Mücadele döneminin çok büyük yeri ve önemi vardır. Yeni Türk devletinin temeli bu dönemde atılmıştır. Bu nedenle Millî Mücadele'nin hangi şartlar altında cereyan ettiği ve kimlere karşı, hangi fedakârlıklarla yapıldığının bilinmesi ve ortaya konulması ehemmiyet taşımaktadır. Son yıllarda bu konuda bir çok monografik ve biyografik çalışma yapılmıştır. Bir bütünü iyi değerlendirebilmek için de bu tür çalışmaların varlığı büyük yarar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı; bu ispatın yaşandığı sürecin 1919-1920 arası dönemi hakkında, söz konusu tarihleri bilfil canlı olarak yaşamış iki şahsiyetin ki M. Kemal Atatürk’ün Nutuk ve Kazım Karabekir’in ise İstiklal Harbimizin Esasları adlı eserlerindeki söylemlerinin analizleri ışığında dönemin diğer birincil el kaynakları sayılan hatıratları eşliğinde değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
M. Kemal Atatürk, Nutuk, K. Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları, Milli Mücadele

Abstract
The XIX.th centuries will be the hundreds of separations, fragmentations and new formations for the Ottoman Empire, which is the world state which reigns over three continents. These separations, fragmentations and new processes of seeding, which were planted by the Second Constitutional Monarchy in 1908, were planted in North Africa with the Battle of Tripoli in 1911-1912, matured in the Balkans with the Balkan Wars in 1911-1913, and fruids in the First World War between 1914-1918. The Bigest Empire has attempted to breach this process but has not succeeded for various reasons. again from the ashes in the end, but in spite of everything balances in Anatolia Ottoman born establishing a national government that has waged a national struggle between Turkey's 1919-1923 year and from October 29 in 1923 by establishing the Republic of Turkey they have managed to prove that they always have existed. National Struggle period of the establishment of the Republic of Turkey is a very big place and importance. The foundation of the new Turkish state was laid in this period. For this reason, it is important to know the conditions under which the National Struggle took place and to whom, with which sacrifices were made and put forward. In recent years, many monographic and biographical studies have been conducted in this subject. The existence of such studies is of great benefit in order to be able to evaluate a whole well. Here we are in this work; in the memory of the period between 1919 and 1920, the period of this proof proved to be the other primary sources of the period in the light of the analyzes of the discourses of M. Kemal Atatürk's narration and Kazım Karabekir's essays on the subject of Independence, we tried to evaluate.

Keywords
M. Kemal Atatürk, Nutuk, K. Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları, National Struggle,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri