Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF COMPUTER ASSISTED MATHEMATICS TEACHING ON ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS )

Yazar : Güner ILICAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 1399-1409
499    298


Özet
Bu çalışmanın amacı “Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları” konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) yönteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Programı’nda III. Yarıyılda öğrenim gören Analiz I dersini alan 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılan bölümde öğrenim gören öğrenciler iki gruba ayrılmış, deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Öğrencilerin “Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları” konusunda başarısını incelemek amacıyla “Limit Konusu Çoktan Seçmeli Başarı Testi” kullanılmış ve verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. BDÖ yöntemi, limit kavramı ve uygulamalarının öğretiminde öğrencilerin akademik başarılarını arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler
Matematik öğretimi, Bilgisayar destekli öğretim, Limit kavramı, Akademik başarı.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of computer assisted instruction (CAI) on the academic success of students in the teaching of “Limit concept and applications in univariate functions”. Experimental design with pre-test and post-test control group was used. The study was conducted with 40 students who took the 3rd semester of Analysis I course in Anadolu University Faculty of Education Department of Mathematics Teaching Program. The students were divided into two groups and experimental and control groups were established. A quantitative research approach has been adopted. The “Limit Concept Multiple Choice Success Test” was used to examine the success of the students on “Limit concept and applications in univariate functions”. The obtained data were analyzed by SPSS statistical program. The CAI method has increased the academic success of students in the teaching of limit concepts and its applications.

Keywords
Mathematics teaching, Computer assisted instruction, Limit concept, Academic achievement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri