Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FABLLARIN ELEŞTİREL OKUMA EĞİTİMİNE KATKISI
(CONTRIBUTION OF FABLES TO CRITICAL READING )

Yazar : Erol DURAN  Ertuğrul Ercan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 1260-1269
546    613


Özet
Hayvanlar üzerinden çeşitli durumları metaforik biçimde veren sonunda özlü söz bulunan ve kurgusal bir metin olan fabllar, eleştirel okuma ediniminde kullanılabilir. Bu çalışma fablların eleştirel okuma eğitimine katkısını belirleme amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranacaktır: “Fablların olay örgüsü ve söylemleri eleştirel okuma becerisini geliştirmek amacıyla kullanılabilir mi?” ve “Öğrencilerin fabllarda yer alan eleştirel okuma kazanımlarını anlama durumları nedir?”. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada veri toplama süreci dört aşamalı planlanmıştır. İlk aşamada Türkçe Dersi Öğretim Programı 5. Sınıf eleştirel okuma kazanımları belirlenmiştir. İkinci aşamada çalışma gurubunda uygulanacak fablların tespiti yapılmıştır. Üçüncü Aşamada hatırlama frekansı en yüksek olan dokuz fabl üçerli gruplara ayrılarak olay örgüsü ve söylemlerinin Program’da tespit edilen hangi eleştirel okuma kazanımıyla örtüştüğüne bakılmış ve etkinlikler hazırlanmıştır. Dördüncü aşamada ise gruplanan fabllarla hazırlanan etkinlikler çalışma grubuna uygulanarak eleştirel okuma kazanımlarını anlama durumlarına bakılmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış, betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öğrencilerin ilk uygulamada, eleştirel okuma beceri puanlarının düşük olduğu; son uygulamada ise puanların orta seviyeye çıktığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk Edebiyatı, Fabl, Eleştirel Okuma Eğitimi

Abstract
It is a species with a concise utterance at the end which gives the various situations in metaphoric form over the animals of the Fables. If this is a fictional text, it can be used in critical reading. This study aims to determine the contribution of fables to critical reading education. For this purpose, the following sub-problems will be sought: “Can the fables' event patterns and discourses be used to improve their critical reading skills?” and “What are the situations in which pupils understand critical reading achievements in fables?”. Qualitative research model was used in the research. In this study data collection process is planned in four stages. At the first stage, Turkish Language Teaching Program 5th grade critical reading achievements were determined. In the second phase, the fences to be applied in the working group were determined. In the third stage, nine fables with the highest recall frequency were divided into three groups and the events and their discourses were compared to the critical reading acquired in the Program and the activities were prepared. In the 4th stage, the activities prepared with the group fables were applied to the study group to determine the understanding of critical reading achievements. The data were collected through a document review, descriptive analysis. In the first application, students' scores of critical reading skills were low. But, in the final application the scores are seen to be intermediate.

Keywords
Children's Literature, Fabl, Critical Reading Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri