Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
(EXAMINING OF THE MENTAL TOUGNESS LEVELS OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS (SAMPLE OF MALATYA PROVINCE) SPOR )

Yazar : Esra BAYRAK AYAŞ  - Fatih MURATHAN - Mehmet KARTAL & Hande İNAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 94-101
835    416


Özet
Zihinsel dayanıklılığın ölçülmesi, psikolojik performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir unsurudur. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, aktif olarak spor yapan spor lisesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Malatya ilinde bulunan liseler, örneklem grubunu ise spor lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 182 öğrenci katılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerine yönelik 6 soru yer alırken, ikinci bölümde ise Madrigal, Hamill ve Gill (2013) tarafından geliştirilen, Erdoğan (2016) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ‘’Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği’’ (ZDÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde spss programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 0,05 olarak seçilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, spor lisesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, yaşları, anne ve baba eğitim durumları ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Ancak öğrencilerin takım sporuyla mı yoksa bireysel sporlarla mı ilgileniyorsunuz? sorusu ile ölçek arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Bu farklılığın takım sporu ile ilgilenen öğrencilerin lehine sonuçlandığı söylenebilir. Takım sporu ile ilgilenen öğrencilerin ortalama puanı 46,23 iken bireysel sporlarla ilgilenenlerin ortalama

Anahtar Kelimeler
Zihinsel dayanıklılık, spor psikolojisi, psikolojik performans, spor lisesi.

Abstract
Measuring mental endurance is an important element for the evaluation and development of psychological performance. For this reason, the aim of this study is to examine the mental toughness levels of sports-high school students who actively engaged in sports.The universe of study were composed of high schools in Malatya province and the sample group were composed of sports high school students. A total of 182 students participated in the research. Survey method was used in the research. The questionnaire used were consiststed of two parts. In the first part, there were 6 questions about the demographic information of the students, In the second part, "Mental Toughness Scale" (MTS) developed by Madrigal, Hamill and Gill (2013) and adapted to Turkish by Erdoğan (2016) were used. SPSS program was used in the statistical analysis of the data and the significance level was chosen as 0.05. As a result of the analysis, it was determined that mental endurance levels of high school students were high. Moreover, there was no significant difference between the students' grade levels, gender, age, education level of mother and father and scale total scores. But there was a significant difference between ‘’are you interested in team sports or individual sports?’’ question and the scale (p <0,05). It can be said that this difference is in favor of the students who are interested in team sports. The average score of the students who are interested in team sports is 46,23, while the average score of those who are interested in individual sports is 43,08.

Keywords
Mental toughness, sports psychology, psychological performance, sports high school.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri