Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ÖLÇEĞİ (BTÖ-12) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(THE TURKISH SHORT VERSION OF THE INTOLERANCE OF UNCERTAINTY (IUS-12) SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY )

Yazar : Hakan SARIÇAM  - Filiz Mine Erguvan - Ahmet Akın & Mehmet Şirin Akça  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 148-157
7712    5940


Özet
Bu araştırmanın amacı Carleton, Norton, & Asmundson (2007) tarafından geliştirilen Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeğini (BTÖ-12) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya farklı 2 üniversiteden (201 ¬+ 392) toplam 593 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği ile birlikte Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği ve Eğitim Stresi Ölçeği kullanılmıştır. KMO örneklem uygunluk katsayısı .85, Barlett testi χ2 değeri 5052,53 (p< .001, sd= 66) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 12 maddenin iki boyutta (ileriye yönelik kaygı, engelleyici kaygı) toplandığı görülmüştür (χ²= 147.20, sd= 48, RMSEA=.073, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.94, SRMR=.046). Ölçeğin faktör yükleri .55 ile .87 arasında sıralanmakta olup; Cronbach alfa iç tutarlık katsayı ölçeğin bütünü için .88; ileriye yönelik kaygı alt boyutu için .84 , engelleyici kaygı alt boyutu için .77 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmasında belirsizliğe tahammülsüzlük ile başa çıkma esnekliği arasında negatif (r= -.43); eğitim stresi ile .41 pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Test-tekrar test korelasyon katsayısı .74 olarak bulunmuş; ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .42 ile .68 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeğinin psikoloji, psikiyatri ve eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
abortion history abortion side effects abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
Belirsizliğe Tahammülsüzlük, geçerlik, güvenirlik, faktör analizi

Abstract
The aim of this research is to adapt the Short Version of the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS-12) (Carleton, Norton, & Asmundson, 2007) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on total 593 (201 ¬+ 392) university students in two mid-state universities. The validity and reliability of scale was investigated by test re-test, Cronbach alpha, exploratory and confirmatory factor analysis and criterion related validity methods Coping Flexibility Scale and Educational Stress Scale were used for the criterion related validity. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy of .85 and a significant result on Bartlett’s test of Sphericity χ2= 5052,53 (p< .001, df= 66). Results confirmatory factor analyses demonstrated that 12 items yielded two factor as original form and that the two-dimensional model was well fit (χ²= 147.20, df= 48, RMSEA=.073, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.94, and SRMR=.046). Factor loadings ranged from .55 to .87. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .88 for overall scale, 84 for prospective anxiety subscale and .77 for inhibitory anxiety subscale. In the concurrent validity significant relationships were found between the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS-12) and Coping Flexibility Scale, Educational Stress Scale (r= -.43, .41 respectively). Test-retest reliability coefficient was .74. Corrected item-total correlations ranged from .42 to .68. Overall results demonstrated that the Short Version of the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS-12) can be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of psychology, psychiatry and education.

Keywords
Intolerance of uncertainty, validity, reliability, factor analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri