Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRES DÜZEYLERİ
(STRESS AMONG TURKISH PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS )

Yazar : İrem KIZILASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 176-185
6411    3320


Özet
Alan yazın incelendiğinde hem yurt dışındaki hem de Türkiye’deki çalışmalar, öğretmen adaylarının rol belirsizliği, uyum sorunu, zaman sıkıntısı, maddi problemler ve ödevler gibi pek çok faktör nedeniyle yüksek düzeyde stress, depresyon, umutsuzluk ve kaygı yaşadığı görülmektedir. Ancak Türkiye’de öğretmen adaylarının yaşadığı stres faktörleri ve stres düzeyleri hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmen adaylarının stress düzeylerinin sınıf düzeylerine ve cinsiyete gore farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya İzmir’de bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 138 İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına, Dahlin, Joneborg ve Runeson (2005) tarafından geliştirilen Yüksek Öğrenim Stres Envanteri uygulanmıştır. Uygulanan principal component analizinde, varimax seçeneği kullanılmıştır. Elde edilen veriler sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS 17 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular, araştırmaya katılan tüm öğretmen adaylarının yüksek oranda strese maruz kaldıklarını ortaya çıkmıştır. 1.sınıf öğrencilerinin, özellikle 2.sınıf öğrencileri ile karşılaştırıldığında, çok daha stresli oldukları görülmüştür. Stres skorları arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ayrıca, ‘Cinsiyet ve etnik yapı’ dışındaki hiç bir faktörde, cinsiyetler arası önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Bulgular Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanıyla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Stres faktörleri, öğretmen adayları, cinsiyet, sınıf düzeyi

Abstract
Previous research indicates that student teachers experience high levels of stress, depression, hopelessness and anxiety due to various factors such as role clarification, conformity, time, financial worries, and assignments. However, not enough understanding is available regarding the main stressors and levels of stress in the lives of student teachers within the Turkish context. The present study addresses the following questions: Does study stress among pre-service English language teachers vary between study years and are there gender differences? Participants in this study are 138 pre-service English language teachers from a large public university in Izmir, Turkey. Study stress was measured using the Higher Education Stress Inventory, developed by Dahlin, Joneborg and Runeson (2005). A Principal Component Analysis with Varimax rotation was performed on the stress inventory. Results were analyzed using the Statistical Package for the Social Science (SPSS Version 17). Findings indicate that participants are under great stress regardless of the study year. Another important finding is that year 1 students are seriously stressed out, especially when compared with year 2 students. The present study found no significant difference between the mean stress scores of male and female students. There were no significant gender differences on any item, except the variable “Gender and Ethnic Background”. Implications are discussed for teacher education in Turkey.

Keywords
Stress, stressors, student teachers, gender, study year

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri