Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” hakkında öğretmen görüşlerini belirlemek, bu yönteme yönelik sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde öğretmenlerin bazı kişisel bilgileri, ikinci bölümünde de araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 20 maddeden oluşan likert tipinde beş dereceli bir ölçme aracı kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, yaş, memuriyet kıdemi, mezun olunan fakülte ve branş değişkenleri açısından değerlendirilmiştir. Betimsel tarama modelindeki araştırma nicel yöntemle yapılmış, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ilinin beş farklı ilçesindeki (Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli) 88 ilkokulunda görev yapan 302 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Uygulama esnasında maddeleri eksik bırakanlar ankete gerekli hassasiyeti göstermeyenler ayıklanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows 20” paket programı kullanılmıştır. Analiz yapılırken betimsel istatistik teknikleri (yüzde, aritmetik ortalama) ve parametrik testler (t testi, varyans analizi) kullanılmıştır. Anketin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,674’tür. Ses temelli cümle yönteminin etkililiği ve yeterliliği konusunda birinci sınıf öğretmenleri “Katılıyorum” şeklinde bir görüş bildirmişlerdir(x ¯= 3,409). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirildiği çalışma cinsiyet, yaş, memuriyet kıdemi, öğrenci sayısı ve mezun olunan fakülte değişkenlerine göre değerlendirilmiştir. Cinsiyet, memuriyet kıdemi, öğrenci sayısı, mezun olunan fakülte değişkenlerine göre öğretmen görüşleri anlamlı bir farklılık göstermezken yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Keywords
Ses Temelli Cümle Yöntemi, Öğretmen, Öğrenci

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri