Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEYİMLERİN ÖĞRETİMİNDE DRAMA VE HİKÂYELEME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Deyimler, dilin en önemli anlatım ögelerindendir. Özellikle örtülü anlam barındırması ve kalıplaşmış ifadeler olması deyimlerin öğreniminin dilin diğer anlatım ögelerine daha zor öğrenilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla deyimlerin öğretiminde farklı yöntem veya tekniklerin kullanımı önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, deyim öğretiminde drama ve hikâyeleme yöntemlerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisini incelemektir. Çalışma, ön test son teste dayalı deney ve kontrol gruplu deneysel bir araştırmadır. Araştırma Trabzon’da bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 7/A (n=24), 7/B (n=24) ve 7/C (n=22) sınıfları ile yürütülmüş ve sınıflar sırasıyla drama grubu, hikâye grubu ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Deyimler Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda drama ve hikâyeleme yöntemiyle öğrenim gören 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının anlatım yöntemiyle öğrenim gören öğrencilerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca drama yöntemiyle öğrenim gören öğrencilerin öğrenmede kalıcılık düzeylerinin diğer yöntemlerle öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Deyimler, drama, hikâyeleme, deyim öğretimi.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri