Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN TANILANMA SÜRECİNİN AİLE GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocukların tanılama sürecinin her adımında aileler aktif rol almaktadır. Bu süreçte aileler tarafından sağlanan destek düzeyi, sağlanan desteğin niteliği, karşılaşılan sorunlar, alan uzmanları ve sağlık personelleriyle gerçekleştirilen işbirliğinin niteliği gibi pek çok değişken özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar açısından önemlidir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı özel öğrenme güçlüğü olan çocukların tanılanma sürecinin aile görüşlerine göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda tanılama sürecini daha ayrıntılı ele alabilmek için veriler tanılama öncesi, tanılama ve tanılama sonrası olarak üç aşamada incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli ile desenlenen araştırmanın çalışma grubu ÖÖG olan çocuğa sahip 25 aileden oluşturmaktadır. Araştırma verileri ailelerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda tanılama öncesinde öğretmenlerin ÖÖG şüphesi bulunan çocuklara karşı ilgisiz olduğu; tanılama sürecinde test için randevu almada oldukça zorlandıklarını tanılama sonrası süreçte ise ailelerin çocukları için uygun kurum bulamadıkları elde edilen sonuçlardan bazılarıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmesi, tanılama sürecinde görevli personelin sayı ve niteliğinin artırılması, RAM ve sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, ailelere hem psikolojik destek sağlanması hem de eğitimler verilmesi önerilmiştir.

Keywords
Özel öğrenme güçlüğü, tanılama, eğitsel değerlendirme, eğitsel değerlendirme ve tanılama, özel eğitim, aile katılımı

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri