Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHERS VIEWS ON TRANSITION FROM PRESCHOOL TO PRIMARY SCHOOL AND INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION (EXAMPLE OF CANAKKALE PROVINCE)
Bu araştırmada okul öncesi eğitimden ilkokul dönemine geçiş sürecine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek ve kurumlar arası gerçekleşmesi beklenen işbirliği durumunu incelemek amaçlanmıştır. Nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırma durum çalışması deseninde yürütülmüştür. İlkokullarda görev yapmakta olan 6 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Hazırlanan odak grup görüşme formu ve öğretmenlerin gözlemlerine dayalı doldurulan gözlem formu veri toplamada kullanılan araçlardır. 3 oturumdan oluşan odak grup görüşmesinden ve gözlem formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenerek frekans ve yüzde değerleriyle sayısallaştırılmıştır. Ulaşılan bulgulara dayalı olarak sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi beceri kazanımı yönünden oldukça önemli buldukları, uyum süreci açısından ön plana alınmasını gereklilik olarak gördükleri sonucuna varılmıştır. Her iki öğretim basamağı arası işbirliğine ilişkin düzenlemelere duyulan ihtiyacın yalnızca öğretmen – öğrenci etkileşimi kapsamında değil yanı sıra okul yöneticisi, veli, bakanlık boyutlarını da kapsayıcı, bütünsel işbirliğini sağlayacak şekilde ele alınması gerektiği görüşünde oldukları belirlenmiştir.

Keywords
Okul Öncesi Eğitim, İlkokul Dönemi, Erken Çocukluk Dönemi

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri