Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan bu araştırmanın amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi alan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile hazırlanan 20 maddelik likert tipi anket, araştırma evrenini oluşturan katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcılar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Kafkas Üniversitesi eğitim fakültesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü 1, 2, 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören 57’si kadın 44’ü erkek olmak üzere 101 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri Türkçeye uyarlama çalışmaları yapılan Kaynaştırmaya ilişkin görüşler ölçeği ile toplanmıştır. Verileri toplamak için kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşler ölçeğine yapılan eklemelerle kişisel verilere ulaşılmıştır. Verilerin toplanması sonucunda yapılan analizler SPSS paket programı kullanılarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşler ölçeğine ile bulunmuş ve parametrik testlerle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, eğitim gördükleri sınıfa ve mezun oldukları okul durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı; yakın çevresinde kaynaştırma eğitimi alan öğrenci olma durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmadan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Kaynaştırma, Rehberlik, Öğretmen

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri