Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KADINLARDA SITTING-RISING TESTİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ BAZI MOTORİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Günümüzde kişilerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek ve sağlık durumları ilgili bilgi almak için farklı ölçüm yöntemleri kullanılmasına karşın, yerli literatürde bu parametreleri sitting-rising testi (SRT) ile belirleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın [1] amacı kadınlarda SRT ile fiziksel aktivite düzeyi (FAD), bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi, [2] amacı SRT kategorilerine göre FAD, bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki farkın belirlenmesidir. Çalışmaya 35-55 yaş arası sağlıklı sedanter 200 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon analizi, SRT kategorileri arasındaki farkı belirlemede One Way Anova testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, kadınların SRT puanı ile antropometrik özellikler arasında negatif yönlü; SRT puanı ile FAD ve motorik özellikler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak, SRT puanın hem antropometrik hem de motorik özellikler ile ilişkili olduğu, bu özelliklerin FAD’ni artırarak geliştirilebileceği söylenebilir.

Keywords
Kadın, Sitting-Rising Test, Fiziksel Uygunluk.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri