Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VIEWS OF THE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF COMPUTER TECHNOLOGIES ON COMPUTER-AIDED ENVIRONMENTAL EDUCATION
Bu çalışmanın amacı bilgisayar teknolojileri programı öğrencilerinin bilgisayar destekli çevre eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri programının ikinci sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin bilgisayar destekli çevre eğitimi hakkındaki görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerle altı hafta boyunca süren bilgisayar destekli çevre eğitimi sonunda görüşmeler yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrenciler uygulanan bilgisayar destekli eğitimin olumlu yönlerini genel olarak; öğretici olması, akılda kalıcı olması, eğitici videoların kullanılması, eğlendirici olması şeklinde sıralamıştır. Bilgisayar destekli eğitimin olumsuz yönlerini ise yetersiz olması, slaytların uzun olması, aktif katılım sağlamaması, öğrenci seviyesine uygun olmaması, motivasyon sağlamaması şeklinde ifade etmişlerdir. Yöntemin uygulanmasına yönelik olarak uygulama ağırlıklı, kısa ve öz, doğa ile iç içe, öğrenci merkezli olmalı şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Bunların yanı sıra öğrenciler uygulanan eğitimin çevre okuryazarlık düzeylerine oldukça fazla katkısının olduğunu vurgulamışlardır.

Keywords
Bilgisayar Destekli Eğitim, Çevre Eğitimi, Öğrenci Görüşleri

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri