Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ETBÂU’T-TÂBİÎN’İN SÜNNET ANLAYIŞI (MEZHEP İMAMLARI ÖZELİNDE)
Etbâu’t-Tâbiîn dönemi özelinde zamanın önde gelen alimlerinden özellikle fakihlerinin sünnet anlayışları noktasında bakıldığı zaman hem kavram olarak hem de mahiyet itibariyle farklılık arz ettiği görülecektir. Sahâbe döneminde Hz. Peygamber (a.s)’in söz ve uygulamaları, Tâbiûn döneminde ise hem Resûlullah (a.s)’ın hem de bazı âlimler tarafından Sahâbenin kavil ve uygulamaları için kullanılan sünnet kavramı bu dönemde de aynı şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Ayrıca bütün bunların yanında farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Öte yandan bu dönemde Sünnet kavramının mutlak zikrinde bundan kastın Resûlullahın sünneti mi, sahâbe kavli mi, yoksa tâbiûn fetvaları mı olduğu noktasında da bir takım ihtilaflar da söz konusu olmuştur. Sünnetin kapsamına giren şeyler hususunda da bazı ihtilafların olduğu görülmüştür. Yine dönem alimlerinin tartıştığı ve özellikle delil olup olmama yönüyle aralarında ihtilafa sebep olan Sahâbe kavli, Tâbiûn fetvası, Haberi vâhitler, Mürsel hadis, Hadisin sübutu, Sünnetin rivayet aşamasında sika ravinin rolü, Sünnetin vahiyle alakası ve Amel-i ehl-i Medine gibi hususlar da izah edilmeye çalışılmıştır. Sünnet kavramı anlayış açısından bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise kapsamının önceki dönemlere kıyasla genişleyerek devam ettiği görülmektedir. Ayrıca bu dönemin sünnet anlayışında Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y diye adlandırılan ekollerin etkisinin olduğu da görülmektedir.

Keywords
Sünnet, Hadis, Etbâu’t-Tâbiîn.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri