Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları incelenmiş ve bu tutumların bölüm ve bölümü tercih sırasına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini farklı öğretmenlik bölümlerinde okumakta olan toplam 113 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak Çapa ve Çil (2000) tarafından geliştirilen 30 maddelik 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson moment çarpım korelasyon testi ve post-hoc testi teknikleri ile verilerin çözümlemesi yapılmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Çalışmanın sonunda araştırmanın sonuçları ilgili alan yazın karşılaştırılarak tartışılmış ve elde edilen bulgular ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Öğretmenlik mesleği, tutum, öğretmen adayı

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri