Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZGÜRLÜK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Özgürlük, sosyal bilgiler öğretim programında yer alan evrensel bir değerdir. Bu sebeple algılanma biçimi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “özgürlük” değerine ilişkin metaforik algılarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018–2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 161 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma modeli olgubilim kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Özgürlük” ………..… ‘ya benzer; çünkü …………….” biçimindeki yarı yapılandırılmış anket formundan elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın güvenirliği/uyuşum yüzdesi .90 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özgürlük değerine ilişkin olarak toplam 70 geçerli metafor ürettikleri görülmüştür. Üretilen bu metaforlar 15 tema altında toplanmıştır. En fazla metafor üretilen temalar sırasıyla; sınırsızlık (f:61, %51,7), sınırlılık (f:16, %13,6) ve yaşam kaynağı (f:9, %7,63) olarak belirlenmiştir. Sınırsızlık temasında kuş (f:21), gökyüzü (f:4) ve güvercin (f:4); sınırlılık temasında uçurtma (f:3) ve kafes (f:2); yaşam kaynağı temasında ise, su (f:2) en sık değinilen metaforlar olmuştur.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayı, Değer, Değer Eğitimi, Özgürlük, Metafor, Algı

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri