Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERSTE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ VE MOBİL ÖĞRENMEYE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin mobil öğrenmeye olan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma Akdeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 329 öğrenci ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler Günüç (2013) tarafından geliştirilen “Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği” ve Çelik(2013) tarafından geliştirilen “Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde; Pearson Kolerasyon, Basit Doğrusal Regresyon ve Ki-Kare analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimleriyle mobil öğrenme yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizi sonucunda öğrencilerin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin mobil öğrenmeye karşı tutumlarındaki varyansın %34.1 ‘ini açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin; akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığı ile cinsiyet arasında anlamı ilişkinin olmadığı, akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığı ile akıllı telefon kullanma süresi arasında anlamlı ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Mobil öğrenme, Teknoloji, Derste teknoloji kullanımı.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri