Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM UYGULAMALRI (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)
Bu araştırmada ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi ‘’Kültür ve Miras’’ adlı ünitenin ilgili kazanımlarının oyunla öğretim yöntemi ile işlenmesinin, öğrenci başarısı ve kalıcılığına etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili, Gömeç ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu’nda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 5/A ve 5/B sınıfı deney grubu, 5/C ve 5/D sınıfı kontrol grubu, olarak kura ile belirlenmiştir. Çalışmada oyunla öğretim yönteminin öğrenme ve kalıcılık üzerindeki etkiyi ölçmek amacıyla deneysel yöntem kullanılmıştır Araştırmanın öğretim sürecinde deney gruplarına konular MEB tarafından hazırlanan öğretim programındaki etkinlikler ve araştırmacının konulara uyarladığı eğitsel oyunlarla işlenmiştir. Kontrol grubuna ise konular anlatım yöntemi ve müfredattaki öğretim yöntemlerine göre işlenmiştir. Araştırmada deneysel model olarak ‘’Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Model’’ kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin akademik bilgilerini ölçmek için, araştırmacı tarafından başarı testi hazırlanmıştır. Araştırmaya katılan gruplara ön test- son test, uygulamanın bitiminden 30 gün sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak bağımlı ve bağımsız gruplar ise t testi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testi puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu araştırma sonucuna göre, Sosyal Bilgilerde özellikle tarih konuları gibi soyut konuların öğretiminde oyunla öğretim yönteminin, öğrenci başarısı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin ders sonu görüşleri, derse eğlenerek katıldıklarını, derse ilgilerinin arttığını ve her dersi bu şekilde işlemek istedikleri belirlenmiştir.

Keywords
Sosyal Bilgiler Dersi, Oyunla Öğretim Yöntemi, Başarı, Kalıcılık.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri