Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KADIN EĞİTİMİNDEN MUHTELİT EĞİTİM/KARMA EĞİTİM TARTIŞMALARINA GEÇİŞ VE TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ
19. yüzyılda dağılma dönemine giren Osmanlı Devleti’nde devleti kurtarmak için ıslahatlar yapılmaya başlamıştır. Daha önce çoğunlukla askeri alanda yapılan yenilikler Tanzimat Fermanı’ndan sonra hukuk, eğitim, siyasi, mali vs. birçok alanda yapılmıştır. Bu nedenle Tanzimat Fermanı yeniliklerin kapsamının genişlemesi bakımından bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda eğitim alanında da birçok yenilikler yapılmış, önce medrese anlayışı dışında Batı tarzında yeni okullar açılmaya başlamıştır. Avrupa’da Reform ve Rönesans neticesinde değişen eğitim anlayışı Osmanlı Devleti’ni sadece Batı tarzında yeni okullar açmak şeklinde etkilemekle kalmamıştır. Nitekim 19.yüzyılda Avrupa’da kadın eğitimi meselesi gündeme gelirken, Osmanlı Devleti’nde de Tanzimat’tan sonra kadınların eğitimi meselesi gündeme gelmiş, Osmanlı aydınları bu konuda fikirler ortaya koymuşlardır. Yine Avrupa’da kadınların eğitimi meselesi kadınların ayrı okullarda veya erkeklerle karışık olarak eğitilmesi tartışmalarına yol açmış, bu konuda deneyimlere girişilmiştir. Avrupa’daki bu gelişmeler Osmanlı Devletine de yansımış ve yavaş yavaş Avrupa’daki karma eğitim tartışmaları Osmanlı’da da gündeme gelmiştir. Başlangıçta bu tartışmalar daha ziyade Avrupa eğitim gelişmeleri şeklinde verilmiş, zamanla Osmanlı’da da uygulanabilir mi sorunu olarak lehte aleyhte tartışmalara dönüşmüştür. II. Meşrutiyet Dönemi’nde artan tartışmalar Cumhuriyet’in başlangıcında devam etmiş ve uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bu tartışmalara bir öğretmen örgütlenmesi olan ve ilk kongresini 1924 yılında yapan Türkiye Muallimler Birliği de katılmıştır. Çalışmada Osmanlı’dan erken Cumhuriyet dönemine kadar kadın eğitimi, karma eğitim meseleleri hakkındaki görüşler ve uygulamalar tarihsel bir bakışla ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada dönemin gazeteleri, mecmuaları ve Türkiye Muallimler Birliği Kongrelerinin zabıt tutanakları kullanılmıştır.

Keywords
Eğitim, Kadın Eğitimi, Muhtelit/karma Eğitim, Türkiye Muallimler Birliği

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri