Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
Zihinsel dayanıklılığın ölçülmesi, psikolojik performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir unsurudur. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, aktif olarak spor yapan spor lisesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Malatya ilinde bulunan liseler, örneklem grubunu ise spor lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 182 öğrenci katılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerine yönelik 6 soru yer alırken, ikinci bölümde ise Madrigal, Hamill ve Gill (2013) tarafından geliştirilen, Erdoğan (2016) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ‘’Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği’’ (ZDÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde spss programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 0,05 olarak seçilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, spor lisesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, yaşları, anne ve baba eğitim durumları ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Ancak öğrencilerin takım sporuyla mı yoksa bireysel sporlarla mı ilgileniyorsunuz? sorusu ile ölçek arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0,05). Bu farklılığın takım sporu ile ilgilenen öğrencilerin lehine sonuçlandığı söylenebilir. Takım sporu ile ilgilenen öğrencilerin ortalama puanı 46,23 iken bireysel sporlarla ilgilenenlerin ortalama

Keywords
Zihinsel dayanıklılık, spor psikolojisi, psikolojik performans, spor lisesi.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri