Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleriYAZIM VE YAYIN İLKELERİ

1)  Route Educational & Social Science (RESS)’de telif, hazırlama metin (edisyon kritik), çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme, toplantı notları şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

2)  Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

3)  Yazılar daha önce bir bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

4)  Makale Takip Sistemi'ne (MTS) kaydedilen yazılar öncelikle editörlük tarafından RESS Yazım ve Yayım İlkeleri bağlamında incelenir. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

5)  RESS Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.

6)  MTS'de editörlük tarafından onaylanan yazılar aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak / yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

7)  Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşlerine başvurulur.

8)  Hakem-editör, editör-yazar Makale Takip Sistemindeki mesajlar kısmından yazışabilir. Teklif ve ek uyarılarda bulunabilir.

9)  Yayımına karar verilen bir yazının hangi sayıda yayımlanacağı mesajla yazara bildirilir.

10)  Bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir.

 

 

YAZIM KURALLARI

   Sayfa yapısı

   Yazılar Microsoft Word veya Quark Macintosh programında yazılmalıdır.

   Sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Kenar Boşlukları

Başlık ve Özet Kısmının Bulunduğu Sayfa

  Diğer Sayfalar

Üst Kenar Boşluğu

 2,5 cm

2,5 cm

Alt Kenar Boşluğu

2,5 cm

2,5 cm

Sol Kenar Boşluğu

3 cm

2,5 cm

Sağ Kenar Boşluğu

3 cm

2,5 cm

Yazı Tipi

Bookman Old Style

Yazı Boyutu

Normal Metin

İngilizce Başlık

Türkçe Başlık

Dipnot, Özet ve Tablo

10

16

12

8

Paragraf Girintisi

Metinde paragraf girintisi kullanılmamalı, her paragraftan sonra bir alt satıra geçilmelidir.

 

Makale Başlığı

Makalede Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. İngilizce başlıktan önce bir satır boşluk bırakılmalı, başlık ortalanmalıdır. Tamamı koyu ve büyük harflerle yazılmalı, yazı boyutu ise 16 punto olmalıdır. İngilizce başlığın altına Türkçe başlık yazılmalı ve ortalanmalıdır. Büyük harflerden oluşan başlığın yazı boyutu ise 12 punto olmalıdır. Her iki başlığın da aralık değeri önce 0, sonra 15 nk şeklindedir.


Yazar Adı ve Adresi

Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanıması açısından önemlidir.


Özet

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden, 150-250 sözcükten oluşan  İngilizce özet (Abstract) ve Türkçe özet bulunmalıdır. Abstract ve Özet başlıklarından önce bir satır boşluk bırakılmalı ve başlıklar sadece baş harfi büyük olacak şekilde koyu yazılıp ortalanmalıdır. Yazı boyutu 8 punto, aralık değeri ise önce 6, sonra 0 olmalıdır. Türkçe haricinde diğer dillerde yazılan makalelerin Türkçe özetleri gerekli olduğu takdirde dergi editörlüğü tarafından yazılabilir.

Anahtar Kelimeler

Makalede 3-5 kelimelik anahtar kelime / keywords kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler başlığı yazı tipi kalın ve 8 punto ile sola hizalı yazılmalıdır. Devamında gelen anahtar kelimelerin ise yazı tipi  8 punto yazılmalıdır.

Birinci anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı, sonraki anahtar kelimeler virgüllerle ayrılmalı ve TDK yazım kılavuzunda belirtilen büyük harf kullanım durumları dikkate alınmalıdır. Son Anahtar kelimeden sonra nokta konulmalıdır.


Giriş

Yazı; amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir "Giriş" bölümü ile başlamalıdır. Giriş başlığı özetten sonraki sayfada yer almalı, başlık ortalanmalı ve 12 punto ile koyu yazılmalıdır.

Ana Metin

Yazılar “Bookman Old Style” yazı tipi ile 10 punto yazılmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Satırlar tek aralıklı olmakla birlikte aralık değeri önce 6, sonra 0 şeklinde düzenlenmelidir. Ayrıca özel bir yazı tipi kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi yazı ile beraber gönderilmelidir.


Başlıklar

“Giriş, Bulgular, Sonuç, Kaynakça ve Ekler” başlıkları koyu, büyük harflerle yazılmalı ve öncesinde bir satır boşluk bırakılarak ortalanmalıdır. Başlıkların yazı boyutu ise 12 punto olmalıdır.

Alt başlık sarmalında ise başlıklar sola yaslanmalıdır. Birinci düzey başlıklar koyu, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. İkinci düzey başlıkların sadece ilk kelimesi büyük harfle başlamalı ve başlık 11 punto ile yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıkların başında Roma rakamları kullanılmalı, rakamlar da 0,5 cm içeri girintili başlamalıdır. 10 punto ile yazılan başlığın sadece ilk kelimesi büyük harfle başlamalıdır. 


Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar

Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafik vb. başlıklar yazılırken “Tablo 1. Grafik 1. Şekil 1.” kısmı koyu yazılmalı sonrasında yer alan açıklamalar ise italik yazılmalı ve ortalanmalıdır.


Ekler

Ekler (belgeler), yazının sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer almalıdır.


Alıntı ve Göndermeler

RESS'e gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA-VI kriterleri yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır.

Alıntı şiir, hikaye vb. metinler ana metne göre satırın sağından ve solundan 0,5 cm içeride, blok hâlinde ve italik yazılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.


Kaynak Gösterimi

Dergimize gönderilecek makalelerde APA ve MLA sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altına numara sırasına göre yerleştirilmelidir.

 

DİĞER HUSUSLAR

 1. Yazılar; notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.
 2. Derginin yazım dili İngilizce, Arapça ve Türkçedir. Gerektiğinde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.
 3. Özet, abstract, anahtar kelime ve keywords içermeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.
 4. Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (yazım, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.
 5. Dergiye gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup RESS'den izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazar(lar)ına aittir.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri